Allmänna affärsvillkor för Gralsbotschaftstiftelsen, Stuttgart

Giltig from: 28.11.2022

1. Omfattning

1. Följande villkor gäller för alla affärsrelationer mellan dig som kund och oss, Stiftung Gralsbotschaft, Lenzhalde 15, D-70192 Stuttgart, Tyskland (nedan kallat "stiftelsen", "vi", "oss"). Avgörande är den version av våra allmänna villkor som gäller vid beställningstillfället.

2. Avvikande villkor för kunden erkänns inte, såvida vi inte uttryckligen skrifligt godkänner deras giltighet.

3. Våra varor och tjänster riktar sig till konsumenterna. I enlighet med dessa villkor är en "konsument" en fysisk person, som slutar avtalet för ett syfte och som främst varken kan hänföras till dennas företags- eller yrkesmässiga entrepenörskap (§ 13 BGB)

2. Fullbordan av kontrakt

1. Presentationen av varor och tjänster utgör inte ett bindande anbud för att ingå ett köpavtal. Genom att beställa, skickar du ett bindande erbjudande för att ingå ett inköpsavtal för de beställda varorna och tjänsterna.

2. Försäljningsavtalet ingås vid leverans av varor genom att skicka den beställda artikeln till dig, med undantag för beställningar för vilka du har valt en betalningsmetod med förskottsbetalning (Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, kreditkort eller Paypal). Vid beställning av digitalt innehåll görs avtalet genom leverans och nedladdning av tjänster genom att skicka fakturan. Bekräftelsen på mottagandet av din beställning är inte ett godkännande av ditt erbjudande. Det är endast för din information att denna order har mottagits.

3. Priser, fraktkostnader, leveransvillkor

1. Om inte annat avtalats ska de priser som gäller vid dagen för ingående av avtalet och som finns på vår hemsida gälla. Betalning ska ske inom 30 dagar efter fakturering. Samtliga priser är slutpriser och inkluderar moms.

2. Vid beställning av fraktprodukter gäller följande fraktkostnader utöver produktpriserna:

Land fraktkostnader
DE, AT, HU 0 EUR
FR 4,00 EUR
EU 0-10 kg: 8,50 EUR
10-25 kg: 15 EUR
>25 kg: 30 EUR
värld 0-10 kg: 12,50 EUR
10-25 kg: 25 EUR
>25 kg: 50 EUR

3. Det finns inga fraktkostnader för beställning av nedladdningsprodukter. Förvärvade nedladdningsprodukter är tillgängliga för dig när som helst via nedladdningslänkarna som skickas via e-post eller i ditt användarkonto under "Mina nedladdningsobjekt": https://sv-international.gralsbudskapet.org/downloadable/customer/products/

Möjligheten att ladda ner igen är en frivillig tjänst som vi kan ändra, avbryta eller avbryta när som helst.

4. Våra leveranstider

Leveranstid inom Tyskland är 1-3 arbetsdagar för fraktprodukter, 5-12 arbetsdagar för leveranser till andra EU-medlemsländer (EU) och Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) och 15-30 arbetsdagar till andra länder.

5. Betalningsmetoder och betalningsvillkor

1. Betalningar kan i princip göras med kreditkort, via en internetbetalningstjänst (PayPal) eller via faktura genom banköverföring till stiftelsens konto som anges i fakturan enligt följande villkor:

2. Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, Kreditkort: Betalning av din beställning med Giropay, Microsoft Pay, Google Pay, Apple Pay, kreditkort sker via Stripe Payments Europe, Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Canal Grande Dock, Dublin, Irland.

3. PayPal: Om du väljer betalningsmetoden "PayPal" kommer betalningen att behandlas av PayPal (Europe) S.à r.l. Du kommer att vidarebefordras till PayPal efter att ha klickat på "köp nu". Efter att ha behandlat betalningen på PayPal kommer du att dirigeras tillbaka till vår butik.

4. Faktura: Du kommer att få en faktura tillsammans med leveransen. Fakturabeloppet måste betalas inom 30 dagar på det konto som anges i fakturan.

6. Egendomsreservation

De levererade varorna förblir vår egendom tills fullständig betalning av alla fordringar relaterade till ordern. Om du är sen med betalningen i mer än 10 dagar har vi rätt att dra tillbaka avtalet och återkräva varorna.

7. Garanti

1. De lagstadgade garantibestämmelserna gäller.

2. Vi är endast ansvariga för skadestånd enligt följande under bokstäverna a) till d):

(a) Obegränsat vid skada på liv, lem och / eller hälsa samt för avsiktlig eller grovt försumlig skada

b) För skador som uppstår på grund av bristande efterlevnad av eventuella skriftliga garantier i den utsträckning som du är intresserad av som en köpare, som omfattades av garantins syfte och kunde identifieras av oss vid utlämningen.

c) Vid produktansvar enligt lagen om produktansvar.

d) För åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser på grund av liten försumlighet är skadeståndsansvaret begränsat till den omfattning av skada som vi vanligtvis hade förväntat oss vid tidpunkten för avtalets slut på grund av de omständigheter som vi kände vid den tiden.

Viktiga avtalsförpliktelser är de grundläggande skyldigheter som var avgörande för ingåendet av ditt kontrakt och på vars överensstämmelse du hade rätt att lita på.

3. För övrigt är allt skadeståndsansvar från oss, oavsett vilken laglig anledning, uteslutet.

4. De fall som avses i punkt 1 lit. d) angående skadeståndsanspråk och ersättning för utgifter blir preskriberade efter tolv månader. Preskriptionsfristen börjar i enlighet med § 199 BGB.

5. I den utsträckning som vårt ansvar utesluts enligt dessa bestämmelser gäller detta även våra styrelseledamöters, ledande befattningshavares och utförande assistenters ansvar, särskilt våra anställda.

8. Ångerrätt

Instruktion om ångerrätten:

Du har rätt att dra dig tillbaka från detta kontrakt inom fjorton dagar utan att ge någon anledning.Återkallandetiden är fjorton dagar och börjar

- För digitalt innehåll (e-böcker, MP3) - från dagen för kontraktet,

- I avtalet om leverans av varor på den dag då du eller en tredje part som du namngav, som inte är transportör, har tagit del av den senaste varan 

För att kunna utnyttja din ångerrätt måste du kontakta oss (Stiftung Gralsbotschaft Deutschland, filialkontor Ditzingen, Schuckertstraße 8, D-71254 Ditzingen, Tyskland, Telefon: + 49 (0) 7156 9532-15, Fax: + 49- (0) 7156-18663, E-post: info@gral.de) genom ett tydligt uttalande (t.ex. ett brev skickat per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta kontrakt. Zur Wahrung der För att upprätthålla uppsägningsperioden är det tillräckligt för dig att skicka meddelandet om utövandet av ångerrätten före utgången av återkallandetiden.

 

Återkallningsföljder:

När vi har fått ditt meddelende om att du återkallar detta avtal betalar vi tillbaka alla betalningar vi har fått från dig inom fjorton dagar inklusive leveransavgifter (förutom de extrakostnader som uppstår genom att välja en annan leveransmetod än den mest gynnsamma standardleveransen). För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde i den ursprungliga transaktionen, om inte annat avtalats med dig;Dudebiteras inte något extra för återbetalningen. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått varan tillbaka eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varan, beroende på vilket som inträffar tidigast. Du måste returnera eller lämna varorna till oss omedelbart och under alla omständigheter senast fjorton dagar från det datum då du informerar oss om uppsägningen av detta kontrakt.Fristen är uppfylld om du skickar varorna inom fjorton dagar.Du står för de kompletta kostnaderna för att returnera varorna.

Du måste betala för en eventuell värdeminskning av varan, om denna värdeförlust som konstateras vid en granskning av varornas art, egenskaper och funktion beror på en hantering som inte är lämplig

9. Detaljerade instruktioner för dina beställningar i webbutiken

1. Vid beställning via vår webbshop innehåller beställningsprocessen följande steg:

Välj önskade varor och lägg dem i din kundvagn.

Klicka på "Min kundvagn" och kontrollera ditt köp. Här kan du ändra kvantiteter, val av objekt och tillämpa kupongkoder.

Klicka på "Köp nu". Du kommer då att bli ombedd att logga in på ett befintligt användarkonto, för att utföra beställningen som gäst utan registrering (det här är endast möjligt om det inte finns några nedladdningsprodukter i korgen) eller att registrera dig. Glömda lösenord kan fordras på nytt här om det behövs.

Ange din fakturerings- och leveransadress. Dessa två adresser kan skilja sig åt. Om endast nedladdningsprodukter finns i kundvagnen utelämnas leveransadressen.

Nu beräknar butiken fraktavgifterna baserat på din adressinformation. Om bara nedladdningsprodukter finns i kundvagnen, utelämnas detta steg.

I nästa steg kan du välja önskad betalningsmetod.

I det sista steget innan du beställer har du möjlighet att återigen granska och redigera all information (namn, adress, betalningsmetod, beställda artiklar) innan du skickar din beställning till oss genom att godkänna våra allmänna köpvillkor och klicka på "Köp nu". Om du vill redigera ditt produktval klickar du på "Ändra kundvagn". Om du vill ändra på adress och betalningsmetoder klickar du på motsvarande steg i beställningsprocessen.

2. Nerladdningsprodukter är tillgängliga för dig direkt efter mottagandet av betalningsbekräftelsen från betalningssystemleverantören via nedladdningslänkarna som finns i vårt bekräftelsemail eller på användarkontot under "Mina nedladdningsobjekt".

3. Kontraktsspråket är det där villkoren visas i de allmänna affärsvillkoren under beställningsprocessen och skickas till dig via e-post efter beställningsprocessen. Vi sparar kontraktstexten och skickar beställningsuppgifter och våra allmänna köpvillkor via e-post till dig. Utöver det är kontraktstexten inte tillgänglig.

När du beställer nedladdningsprodukter får du fakturan via e-post.

De för närvarande gällande villkoren kan ses när som helst på: https://sv-international.gralsbudskapet.org/gtc

4. Om du är registrerad som kund i vår butik kan du se dina tidigare beställningar i ditt användarkonto under "Mina beställningar": https://sv-international.gralsbudskapet.org/sales/order/history/

10. Sekretesspolicy

För genomförandet av kontraktet som ingåtts med dig är det nödvändigt att använda dina personuppgifter. Uppgifterna om de insamlade uppgifterna och deras respektive användningsområden finns i vår sekretesspolicyförklaring.

11. Leverantörens identitet, kontakt

1. Leverantören är
Stiftung Gralsbotschaft
Lenzhalde 15
D-70192 Stuttgart
Tyskland
Telefon: +49-(0)7156-9532-15
Telefax: +49-(0)7156-18663
E-post: info@gral.de

Momsregistrerings-nr.: DE 147839347

Styrelse: Michael Oort

2. Klagomål kan göras på ovanstående adress.

12. Online tvistavveckling

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS). Denna plattform är avsedd som en kontaktpunkt för tvistlösning utanför domstol för kontraktsförpliktelser för online-köp och online-tjänstekontrakt.

Plattformen kan nås under http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Vi är inte skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentvalsdomstol och är i princip inte beredda.

13. Slutbestämmelser

1. För alla tvister som härrör från eller på grundval av detta avtal gäller tysk rätt, med undantag av FN: s handelsrätt. Om du är konsument, gäller detta val av lagstiftning endast i den mån det inte tar bort några obligatoriska tillämpliga konsumentskyddsbestämmelser i det land där du som konsument har din vanliga vistelseort vid beställningstillfället.

2. Om enskilda bestämmelser i dessa allmänna köpvillkor är eller blir ogiltiga, ska detta inte påverka giltigheten av de återstående kontraktsvillkoren. 

14. Återkallandeformulär

Skickas till
Stiftung Gralsbotschaft
Außenstelle Ditzingen
Schuckertstraße 8
D-71254 DITZINGEN
TYSKLAND

Telefon: +49-(0)7156-9532-15
Telefax: +49-(0)7156-18663
E-post: info@gral.de

Jag / vi häver härmed det avtal som ingåtts av mig / oss för inköp av följande varor / tjänster (*):

 

 

Beställt den:

 

Mottaget den:

 

Konsumentens/konsumenternas namn:

 

 

Konsumentadress/adresser:

 

 

Konsumentens/konsumenternas underskrift/underskrifter (endast när det meddelas på papper):

 

 

Datum:

(*) Stryk vid behov.