I vår shop hittar ni en serie utvalda publikationer angående världsåskådningsfrågor. I centrum står verket ”Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft” (I sanningens ljus – Gralsbudskapet) av Abd-ru-shin (Oskar Ernst Bernhardt, 1875-1941).

Publikationerna säljs av ”Stiftung Gralsbotschaft”, en ideell och religiöst obunden institution. Den grundades 1951 på initiativ av författarens änka, Maria Bernhardt. Numera har verket ”Im Lichte der Wahrheit – Gralsbotschaft” av Abd-ru-shin översatts till många språk och går att köpa i praktiskt taget alla världens länder. ”Gralsbotschaft” har följts upp av en mängd andra publikationer.

Ett viktigt ideellt mål för samtliga publikationer har varit att förmedla beständiga värden och att vara en inspirationskälla till ett medvetet liv.

 

Välkommen in att botanisera bland våra publikationer och mycket nöje vid läsningen!